dilluns, 6 de febrer de 2023

un pressupost per la DGPEIS

Ja tenim pressupostos! Al·leluia. Sigui amb uns o siguin amb un altres, si ens mirem el melic (el de bombers) hem d'estar contents per la part que ens toca. Cada any ens interessa actualitzar-los. Quan només hi una pròrroga, si a l'antic pressupost hi havia X milers d'euros per mobiliari de la DGPEIS, però aquest any no en necessites, no es pot modificar aquesta  partida de mobles per comprar ordinadors, drons o puntals, encara que sigui dins la DGPEIS. Un nou pressupost permet canviar el conceptes de les partides i comprar (gastar) en coses noves.

Hem d'entendre (si els jefes han fet els deures) que de les noves necessitats i les que resten pendents d'execució, han creat les noves partides per a que, els "mai compresos" senyors del Departament d'Economia i Finances, ho incloguin a la memòria i proposta de pressupost del següent període anual. Esperem que el nou pressupost de 2023, a l'apartat Bombers, inclogui el finançament  de tot un seguit de necessitats que portem arrastrant des de fa massa anys.
Suposo que no cal insistir en el que ja us he explicat al llarg dels més d'11 anys que escric. Nous parcs, renovació de parcs, reparacions infinites, vehicles nous, reparacions, manteniments de vehicles, de parcs i sobretot de màquines i equips (altament necessaris). A dia d'avui hi ha desenes de contractes de manteniment d'equips tecnològics caducats. Per tant, hi ha un grapat de màquines, que costen un dineral, sense el calibratge o revisió periòdica. Equip de mesura tant sensibles com els nostres no poden estar sense la seva revisió. No perquè siguin cars o altament precisos, sinó perquè ens son eines molt útil de treball !.
Algunes noies (i també nois) necessiten patronatges especials

Però tampoc pot ser que no sapiguem si hi haurà pressupost per posar vestidors pel 40% de les noies de l'oposició que s'ha publicat fa pocs dies, o si tindran polos en tallatge femení, o si hi haurà suficients màscares talla S i M per a tots. O si hi haurà diners per a construir habitacions més petites per mantenir certa intimitat. Com us deia, tot això són coses que ja hauríem de saber tots.

Però els diners d'un departament i les seves direccions generals també es gasten en pagar els seus treballadors i treballadores. Si no poguéssim fer una nova oposició caldria pagar hores extra al personal que encara cobreix les mancances estructurals. Perquè en un parc gran hi van 9 bombers de guàrdia, ni 7 ni 8. Els que falten cal pagar-los. I en aquest cas són hores que es realitzen de més. O com quan hi ha incendis com els de l'estiu passat, cal pagar al personal addicional que reforcen tots els parcs que han "buits de personal" per anar als incendis. I com són diners no previstos cal treure'ls de partides obertes. En aquest cas, això crea un dèficit en alguna altra part del sistema. Potser no s'han pogut canviar les peces en una reparació, comprat material fungible o retardat un canvi de persianes d'algun despatx.
Un dels esborranys del pressupost per 2023

Un pressupost d'un departament deu ser una cosa molt complexa. Hi pengen sous, manteniments, vehicles, edificis, mobiliari, combustible, serveis de llum, gas, aigua... I quan en un any la despesa i la necessitat no van a l'hora tot comença a trontollar. I de trontolls fa massa anys que en patim. En el nostre cas ho hem batejat com a "la gestió de la misèria".

Esperem que els nous pressupostos donin per solucionar la greu problemàtica dels equips d'aire, per canviar i revisar detectors, emissores i equips d'excarceració, però també per mantenir en condicions tots els parcs de bombers. De coses a millorar n'hi ha a cabassos, només cal llegir les avaluacions de riscos parc per parc. I per a tractar una mica millor a tots els treballadors i treballadores que depenem de la nostra DGPEIS, encara que això no estigui escrit en cap dels pressupostos.